De binnenvaartsector speelt een belangrijke rol in het transport van goederen in Europa. Het is een duurzame en efficiënte manier om grote hoeveelheden vracht te vervoeren. Echter, het gebruik van fossiele brandstoffen door de binnenvaartsector heeft een aanzienlijke impact op het milieu en de klimaatverandering. Daarom zoeken experts naar alternatieve en duurzame bronnen van brandstof, zoals biobrandstof. Biobrandstoffen kunnen een duurzamer alternatief bieden voor de scheepvaartindustrie. In deze blog bespreken we waarom. 

Wat zijn biobrandstoffen?

Biobrandstoffen zijn brandstoffen die zijn geproduceerd uit biomassa, zoals plantaardige oliën, suikerriet, maïs en andere gewassen. Deze brandstoffen kunnen worden gebruikt als vervanging voor fossiele brandstoffen zoals diesel, benzine en kerosine. Biobrandstoffen worden beschouwd als hernieuwbare energiebronnen omdat ze worden geproduceerd uit plantaardige materialen die opnieuw kunnen worden geteeld. Het gebruik van biobrandstof kan een aantal voordelen hebben, waaronder lagere uitstoot van broeikasgassen en minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Waarom biobrandstoffen in de binnenvaart?

De binnenvaartsector is momenteel goed voor ongeveer 5% van de totale uitstoot van broeikasgassen in de EU. Biobrandstoffen kunnen een belangrijke rol spelen bij het verminderen van deze uitstoot. Biobrandstoffen produceren minder CO2 en andere schadelijke stoffen bij de verbranding dan fossiele brandstoffen. Ook biedt biobrandstof binnenvaart de mogelijkheid om gebruik te maken van afvalstoffen uit de landbouw en de voedselindustrie. Het gebruik van deze afvalstoffen als grondstof voor biobrandstoffen kan helpen om de afvalproblematiek te verminderen.

Daarnaast zijn biobrandstoffen in de binnenvaart praktisch toepasbaar omdat het gebruik ervan geen grote veranderingen in de bestaande infrastructuur vereist. Er zijn namelijk geen grote aanpassingen nodig aan de motoren of het brandstofsysteem van de schepen. Biobrandstoffen kunnen direct worden gebruikt als vervanging voor fossiele brandstoffen. Het is dan ook niet zonder reden dat biobrandstoffen steeds vaker worden ingezet voor verschillende toepassingen. 

De toekomst van biobrandstoffen in de binnenvaart

Hoewel biobrandstoffen veel potentie hebben als duurzamer alternatief voor fossiele brandstoffen in de binnenvaartsector, zijn er ook enkele uitdagingen die moeten worden overwonnen. Een belangrijke uitdaging is de beschikbaarheid van biomassa. De vraag naar biomassa voor de productie van biobrandstoffen kan leiden tot een concurrentie met de voedselproductie en de beschikbaarheid van landbouwgrond.

Ook de kosten van biobrandstoffen zijn momenteel nog hoger dan die van fossiele brandstoffen. Er zijn daarom nog steeds investeringen en innovaties nodig om biobrandstoffen concurrerend te maken met fossiele brandstoffen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat biodiesel motor steeds vaker het onderwerp van gesprek is. Er zijn tenslotte genoeg redenen om te kiezen voor biobrandstoffen.